Citroën Mehari chassiswissel

Chassiswissel van een Citroën Mehari

Een verroest chassis leidt bij de technische keuring meestal tot een rood schouwingsbewijs. Maar dat hoeft niet het einde van uw Mehari te zijn. Let wel, zomaar roestgaten dichtlassen is vaak geen optie. Het chassis kan al zodanig door roest zijn aangetast, dat het ernstige verzwakkingen kan vertonen met als gevolg dat het risico op plooien en zelfs afbreken niet denkbeeldig is. Voorzichtigheid is dus geboden.

CQS Classics beschikt over de expertise om een vakkundig oordeel te geven over de staat van het chassis van uw Mehari en kan het, indien nodig of gewenst ook vervangen. Alleen is de wetgeving hieromtrent en België bijzonder streng. Strenger alleszins dan in onze buurlanden. Wanneer een chassisnummer in een Mehari niet correct of onvolledig is, kan dit bij de technische keuring ook leiden tot afkeuring, zelfs tot wegverbod!

Dit risico vermijdt u door bij CQS Classics een nieuw chassis te kopen. Citroën en het Ministerie van Verkeer hebben CQS Classics een mandaat verleend dat ons toelaat om chassisnummers in een nieuw chassis in te slaan. Dit gebeurt aan de hand van uw autopapieren. Nadien ontvangt u van ons een attest voor inslag, dat vanaf dan bij de autopapieren moet blijven.

U hoeft hiervoor het chassis niet bij ons te laten plaatsen. Wij kunnen dat natuurlijk voor u doen, maar u kan de klus ook zelf klaren. Wat uw voorkeur ook geniet, u kan steeds een afspraak maken bij CQS Classics voor een chassiswissel. Of kijk op de website Citroparts.com, waar u online een chassis kan kopen.

 

 

X